Tìm kiếm tin tức
Tìm đường đi
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Bảng lịch
Tin mới
Tin đọc nhiều

Bảng lịch

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trung tâm Y tế huyện Nam Đông hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2023
Ngày cập nhật 06/11/2023

Thực hiện Kế hoạch số 3721/KH-SYT ngày 23/10/2023 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 của Ngành Y tế Thừa Thiên Huế, Trung tâm Y tế triển khai sâu rộng và hiệu quả đến toàn bộ đơn vị.

 

Quay ngược thời gian, điểm lại một số nội dung mà đơn vị đã triển khai pháp luật trong năm 2023 như sau:

Ban hành Kế hoạch số 52/KH-TTYT ngày 30/01/2023 của Trung tâm Y tế Nam Đông về việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.

Ban hành Kế hoạch số 1282/KH-SYT ngày 27/10/2023 của Trung tâm Y tế Nam Đông về việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

Tổ chức học tập, truyên truyền các văn bản pháp luật năm 2023 đến toàn thể viên chức và người lao động từ huyện đến xã.

Ban Giám đốc đã phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn, kỷ cương, kỷ luật, quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ…cụ thể như sau:

1. Triển khai Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/01/2014 của Bộ Y tế về Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cở sở y tế.

2. Triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 về thực hiện Dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Quyết định số 1295/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Y tế.

4.Quyết định số 875/QĐ-SYT ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Lễ phát động chiến dịch truyền thông ký cam kết bàn tay sạch, bảo vệ người bệnh.

6. Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương, chấp hành quy định không uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ làm việc và khi lái xe.

7. Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của chính phủ ngày 28 tháng 9 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

8. Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay.

9. Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

10. Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 25/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

11. Quyết định 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các loại văn bản pháp luật nói trên có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, công việc của cán bộ, viên chức nên sau khi được học tập quán triệt tất cả cán bộ, viên chức đều nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Ngoài các văn bản có tính áp dụng chung thì những văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị nào thì đơn vị đó có trách nhiệm cập nhật và thực hiện. Tìm hiểu tại các trang thông qua mạng Internet (có thể vào website của Chính phủ: www.chinhphu.gov.vn hoặc của Bộ Tư Pháp: www.moj.gov.vn); hoặc tìm hiểu các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan thiết thực đến phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt động, công tác của ngành y tế tại website của Sở Y tế (http://syt.hue.gov.vn)

                                                     Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phòng tổ chức - Hành chính

 

Tin mới
Xem tin theo ngày  
báo gia đìnhBáo sức khỏe đời sốngTạp chí Y DượcKênh truyền hình sức khỏe và đời sốngTạp chí Y Dược và mỹ phẩmKênh truyền hình sức khỏe và đời sống,