Tìm kiếm tin tức
Tìm đường đi
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Bảng lịch
Tin mới
Tin đọc nhiều

Bảng lịch

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảng bộ Trung tâm Y tế tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng và lấy phiếu quy hoạch bổ sung Ban chấp hành Đảng ủy giai đoạn 2025-2023, định hướng đến năm 2035.
Ngày cập nhật 16/04/2024

Thực hiện Kế hoạch số 161-KH-HU ngày 02/4/2024 của Huyện ủy Nam Đông về việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản mới của Đảng, chiều ngày 15/4/2024, Đảng bộ Trung tâm Y tế tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng và lấy phiếu quy hoạch bổ sung Ban chấp hành Đảng ủy giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035.

Thực hiện Kế hoạch số 161-KH-HU ngày 02/4/2024 của Huyện ủy Nam Đông về việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản mới của Đảng, chiều ngày 15/4/2024, Đảng bộ Trung tâm Y tế tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng và lấy phiếu quy hoạch bổ sung Ban chấp hành Đảng ủy giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035.

Tham dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Ngọc Thích - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Trung tâm Y tế; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đảng viên toàn Đảng bộ và CBCNV toàn đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Thích - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Trung tâm Y tế truyền đạt các nội dung: Chỉ thị số 25 Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới;

Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;  Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 176-KH/TU ngày 08/3/2024 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng( Khóa XIII) về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Cũng trong  hội nghị, đồng chí cũng truyền đạt các nội dung: Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 26/4/2023 của Huyện ủy về "Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 34- NQ/TW, ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng"; Kế hoạch 109-KH/TU , ngày 30/03/2023 của Tỉnh ủy kế hoạch về "việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh".

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thích -  Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Trung tâm Y tế đề nghị các chi bộ trực thuộc tập trung thực hiện một số nội dung: Tiếp tục chủ động nghiên cứu, quán triệt thật sâu sắc, nhận thức thật đầy đủ nội dung các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và của Đảng Bộ để tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường theo dõi nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, chi bộ trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng các cấp; kịp thời báo cáo Đảng ủy những vấn đề phát sinh cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Cũng tại hội nghị, lấy phiếu quy hoạch bổ sung Ban chấp hành Đảng ủy giai đoạn 2025-2030, định hướng 2035.

Một số hình ảnh:

Trương Phượng- Phòng Dân số- TT&GDSK- TTYT Nam Đông

 

 

 

Tin mới
Xem tin theo ngày  
báo gia đìnhBáo sức khỏe đời sốngTạp chí Y DượcKênh truyền hình sức khỏe và đời sốngTạp chí Y Dược và mỹ phẩmKênh truyền hình sức khỏe và đời sống,