Tìm kiếm tin tức
Tìm đường đi
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Lịch trực
STTNgàyThứKhoa phòng
Lãnh đạoBác sĩĐiều dưỡngNHSXét nghiệmSiêu âmX-QuangNgoại việnLái xeBảo vệHộ lýTrực kèmTrực dịch
101/07NămBS.LongBS. CanCN. Nga, ĐD. HuyHS. ThuỷKTV. VinhBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaBình, Thuần. Đêm: ThuầnHL. ThuỷBS. Thích, BS. Thuỷ, CN. Hương, HL. Thuỷ
202/07SáuBS. ThíchBS. ĐứcCN. Hiếu, CN. ÊmCN. NgọcCN. NiBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngBình, Huy. Đêm: HuyHL. ThuỷBS. Long, BS. Thuý, CN. Hồng, HL. Thuỷ, LX. Nghĩa
303/07BảyBS. LongBS. TấnCN. Hồng, CN. MinhHS. MyKTV. VinhBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaThuầnHL. ThuỷBS. Thích, BS. Thuỷ, CN. Hương, HL. Thuỷ
404/07CNBS. ThíchBS. ThuỷCN. Hương, ĐD. MẫnCN. VânCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngHuyHL. ThuỷBS. Long, BS. Thuý, CN. Hồng, HL. Thuỷ, LX. Nghĩa
505/07HaiBS. LongBS. CanCN. Lan, ĐD. TrangHS. MyCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaBình, Thuần. Đêm: BìnhHL. ThuỷBS. Thích, BS. Thuỷ, CN. Hương, HL. Thuỷ,LX. Hoàng
606/07BaBS. ThíchBS. ĐứcCN. Nga, ĐD. HuyCN. VânCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngHuy, Thuần. Đêm: HuyHL. ThuỷBS. Long, BS. Thuý, CN. Hồng, HL. Thuỷ, LX. Nghĩa
707/07BS. LongBS. TấnCN. Hiếu, CN. ÊmHS. ÁnhKTV. VinhBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaBình, Thuần. Đêm: BìnhHL. ThuỷBS. Thích, BS. Thuỷ, CN. Hương, HL. Thuỷ, Hoàng
808/07NămBS. ThíchBS. ThuỷCN. Hương, ĐD. MẫnHS. MyCN. NiBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngThuần, HuyHL. ThuỷBS. Long, BS. Thuý, CN. Hồng, HL. Thuỷ, LX. Nghĩa
909/07SáuBS. LongBS. ĐứcCN. Lan, ĐD. TrangCN. CẩmKTV. VinhBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaBình, DươngHL. ThuỷBS. Thích, BS. Thuỷ, CN. Hương, HL. Thuỷ
1010/07BảyBS. ThíchBS. ThuýCN. Hồng, ĐD. HuyCN. VânCN. NiBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngThuần, HuyHL. ThuỷBS. Long, BS. Thuý, CN. Hồng, HL. Thuỷ, LX. Nghĩa
1111/07CNBS. LongBS. TrườngCN. Nga, CN. ÊmHS. ThuỷCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaBình, DươngHL. ThuỷBS. Thích, BS. Thuỷ, CN. Hương, HL. Thuỷ
1212/07HaiBS. ThíchBS. ThuỷCN. Hương, ĐD. MẫnHS. ÁnhCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngThuần, HuyHL. ThuỷBS. Long, BS. Thuý, CN. Hồng, HL. Thuỷ, LX. Nghĩa
1313/07BaBS. LongBS. TấnCN. Lan, ĐD. TrangHS. MyCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaBình, DươngHL. ThuỷBS. Thích, BS. Thuỷ, CN. Hương, HL. Thuỷ
1414/07BS. ThíchBS. MạnhCN. Nga, ĐD. DuyCN. VânCN. NiBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngThuần, HuyHL. ThuỷBS. Long, BS. Mạnh, ĐD. Duy, HL. Thuỷ, LX. Nghĩa
1515/07NămBS. LongBS. ThuýCN. Hồng, ĐD. HuyHS. ThuỷKTV. VinhBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaBình, DươngHL. ThuỷBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hồng, HL. Thuỷ, LX. Hoàng
1616/07SáuBS. ThíchBS. TrườngCN. Minh, CN. ÊmCN. CẩmCN. NiBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngThuần, HuyHL. ThuỷBS. Long, BS. Thuỷ, CN. Hương, HL. Thuỷ, LX. Nghĩa
1717/07BảyBS. LongBS. CanCN. Hương, ĐD. MẫnHS. ÁnhKTV. VinhBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaBình, DươngHL. ThuỷBS. Thích, BS. Mạnh, ĐD. Duy, HL. Thuỷ, LX. Hoàng
1818/07CNBS. ThíchBS. TấnCN. Lan, ĐD. TrangHS. MyCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngThuần, HuyHL. ThuỷBS. Long, BS. Thuý, CN. Hồng, HL. Thuỷ, LX. Nghĩa
1919/07HaiBS. LongBS. MạnhCN. Nga, ĐD. DuyCN. VânCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaBình, DươngHL. ThuỷBS. Thích, BS. Thuỷ, CN. Hương, LX. Hoàng
2020/07BaBS. ThíchBS. ThuýCN. Hồng, ĐD. HuyHS. ÁnhCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngThuần, HuyHL. ThuỷBS. Long, BS. Mạnh, ĐD. Duy, HL. Thuỷ, LX. Nghĩa
2121/07BS. LongBS. TrườngCN. Minh, CN. ÊmHS. ThuỷKTV. VinhBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaBình, DươngHL. ThuỷBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hồng, HL. Thuỷ, LX. Hoàng
2222/07NămBS. ThíchBS. CanCN. Hương, ĐD. MẫnHS. MyCN. NiBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngThuần, HuyHL. ThuỷBS. Long, BS. Thuỷ, CN. Hương, HL. Thuỷ, LX. Nghĩa
2323/07SáuBS. LongBS. ĐứcCN. Lan, ĐD. TrangCN. CẩmKTV. VinhBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaBình, DươngHL. ThuỷBS. Thích, BS. Mạnh, ĐD. Duy, HL. Thuỷ, LX. Hoàng
2424/07BảyBS. ThíchBS. VĩCN. Nga, ĐD. DuyCN. VânCN. NiBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngThuần, HuyHL. ThuỷBS. Long, BS. Thuý, CN. Hồng, HL. Thuỷ, LX. Nghĩa
2525/07CNBS. LongBS. ThuỷCN. Hồng, CN. MinhHS. ThuỷCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaBình, DươngHL. ThuỷBS. Thích, BS. Thuỷ, CN. Hương, HL. Thuỷ, LX.Hoàng
2626/07HaiBS. ThíchBS. TrườngCN. Nga, CN. ÊmCN. CẩmCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngThuần, HuyHL. ThuỷBS. Long, BS. Mạnh, ĐD. Duy, HL. Thuỷ, LX. Nghĩa
2727/07BaBS. LongBS. CanCN. Hương, ĐD. MẫnHS. ÁnhCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaBình, DươngHL. ThuỷBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hồng, HL. Thuỷ, LX. Hoàng
2828/07BS. ThíchBS. VĩCN. Lan, ĐD. TrangHS. MyCN. NiBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngThuần, HuyHL. ThuỷBS. Long, BS. Thuỷ, CN. Hương, HL. Thuỷ, LX. Nghĩa
2929/07NămBS. LongBS. TấnCN. Hồng, ĐD. DuyCN. VânKTV. VinhBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaBình, DươngHL. ThuỷBS. Thích, BS. Mạnh, ĐD. Duy, HL. Thuỷ, LX. Hoàng
3030/07SáuBS. ThíchBS. ĐứcCN. Nga, CN. ÊmHS. ThuỷCN. NiBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngThuần, HuyHL. ThuỷBS. Long, BS. Thuý, CN. Hồng, HL. Thuỷ, LX. Nghĩa
3131/07BảyBS. LongBS. MạnhCN. Hương, ĐD. MẫnCN. NgọcKTV. VinhBS. PhúKTV. VănBS. Đức, HS. Ánh, ĐD.Huy, LX. NghĩaNghĩaBình, DươngHL. ThuỷBS. Thích, BS. Thuỷ, CN. Hương, LX. Hoàng
báo gia đìnhBáo sức khỏe đời sốngTạp chí Y DượcKênh truyền hình sức khỏe và đời sốngTạp chí Y Dược và mỹ phẩmKênh truyền hình sức khỏe và đời sống,