Tìm kiếm tin tức
Tìm đường đi
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Lịch trực
STTNgàyThứKhoa phòng
Lãnh đạoBác sĩĐiều dưỡngNHSXét nghiệmSiêu âmX-QuangNgoại việnLái xeBảo vệHộ lýTrực kèmTrực dịch
101/09BaBS. ThưBS. MộngCN. LanHs. MyCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngNghĩaBình, DươngHL. LinhBS. Thích , BS. Thuý, CN. Hương, HL. Thuỷ
202/09BS. ThíchBS. TrườngCN. ÊmCN. TriKTV. VinhBS. ThìnKTV. VănBS. Đức , ĐD.Huy, HS.Ánh, LX. NghĩaHoàngThuần, HuyHL. LinhBS. Long, BS. Thuỷ, ĐD. Thu, HL.Liên
303/09NămBS. LongBS. VĩĐD. SơnHS. TrungCN .NiBS.ThìnKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngBình, DươngHL. LinhBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hương, HL. Thuỷ
404/09SáuBS. ThưBS. ThuỷCN. MinhCN. TriKTV. VinhBS. ThúyKTV. VănBS. Đức , ĐD.Huy, HS.Ánh, LX. NghĩaHoàngThuần, HuyHL. LinhBS. Long, BS. Thuỷ, ĐD. Thu, HL.Liên
505/09BảyBS. ThưBS. ThìnĐD. HuyCN. VânCN. NiBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngBình, DươngHL. LinhBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hương, HL. Thuỷ
606/09CNBS. ThíchBS. ThuýCN. HươngCN. NgọcCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Đức , ĐD.Huy, HS.Ánh, LX. NghĩaHoàngThuần, HuyHL. LinhBS. Long, BS. Thuỷ, ĐD. Thu, HL.Liên
707/09HaiBS. ThưBS. TấnĐD. LinhHs. MyCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngBình, DươngHL. LinhBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hương, HL. Thuỷ
808/09BaBS.ThưBS. TrườngĐD. ThuHs. TrungCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Đức , ĐD.Huy, HS.Ánh, LX. NghĩaHoàngThuần, HuyHL. LinhBS. Long, BS. Thuỷ, ĐD. Thu, HL.Liên
909/09BS.LongBS. ThuỷĐD. HuyCN. NgọcCN .NiBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngBình, DươngHL. LinhBS. ThạchBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hương, HL. Thuỷ
1010/09NămBS.ThíchBS. ThìnCN. ÊmHs. MyKTV. VinhBS. PhúKTV. VănBS. Đức , ĐD.Huy, HS.Ánh, LX. NghĩaHoàngThuần, HuyHL. LinhBS. Long, BS. Thuỷ, ĐD. Thu, HL.Liên
1111/09SáuBS. ThưBS. VĩĐD. SơnCN. VânCN .NiBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngDươngHL. LinhBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hương, HL. Thuỷ
1212/09BảyBS. ThíchBS. MộngĐD. HiếuHs. MyKTV. VinhBS. PhúKTV. VănBS. Đức , ĐD.Huy, HS.Ánh, LX. NghĩaNghĩaThuần, HuyHL. LinhBS. ThạchBS. Long, BS. Thuỷ, ĐD. Thu, HL.Liên
1313/09CNBS. ThưBS. ĐứcCN. MinhCN. TriCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngNghĩaDươngHL. LinhBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hương, HL. Thuỷ
1414/09HaiBS.ThíchBS. ThuýĐD. LinhHs. ÁnhCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Đức , ĐD.Huy, HS.Ánh, LX. NghĩaHoàngNgày: Thuần, Huy. Đêm: ThuầnHL. LinhBS. Long, BS. Thuỷ, ĐD. Thu, HL.Liên
1515/09BaBS. LongBS. ThuỷĐD. ThuHs. ThuỷCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngNghĩaNgày: Dương, Huy. Đêm: DươngHL. LinhBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hương, HL. Thuỷ
1616/09BS. ThưBS. ThìnCN. ÊmCN. NgọcKTV. VinhBS. PhúCN. MinhBS. Đức , ĐD.Huy, HS.Ánh, LX. NghĩaHoàngNgày:Thuần, Huy. Đêm: ThuầnHL. LinhBS. ThạchBS. Long, BS. Thuỷ, ĐD. Thu, HL.Liên
1717/09NămBS.LongBS. ĐứcĐD. HuyCN.VânCN .NiBS. PhúCN. MinhBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngNghĩaNgày: Dương, Huy. Đêm: DươngHL. LinhBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hương, HL. Thuỷ
1818/09SáuBS. ThíchBS. MộngCN. HươngHS. MyKTV. VinhBS. PhúCN. MinhBS. Đức , ĐD.Huy, HS.Ánh, LX. NghĩaNghĩaNgày:Thuần, Huy. Đêm: ThuầnHL. LinhBS. Long, BS. Thuỷ, ĐD. Thu, HL.Liên
1919/09BảyBS. ThưBS. TRườngĐD.HiếuHs.ÁnhCN .NiBS. PhúCN. MinhBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngNghĩaBình, DươngHL. LinhBS. ThạchBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hương, HL. Thuỷ
2020/09CNBS. ThíchBS. VĩĐD. SơnHs. ThuỷCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Đức , ĐD.Huy, HS.Ánh, LX. NghĩaNghĩaThuần, HuyHL. LinhBS. Long, BS. Thuỷ, ĐD. Thu, HL.Liên
2121/09HaiBS. LongBS. ĐứcCN. LanCN. NgọcCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngBình, DươngHL. LinhBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hương, HL. Thuỷ
2222/09BaBS. LongBS. ThuýCN.HươngHS. MyCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Đức , ĐD.Huy, HS.Ánh, LX. NghĩaNghĩaThuần, HuyHL. LinhBS. Long, BS. Thuỷ, ĐD. Thu, HL.Liên
2323/09BS. ThưBS. TrườngCN.MinhHS. ÁnhCN .NiBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngThuần, HuyHL. LinhBS. ThạchBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hương, HL. Thuỷ
2424/09NămBS. ThíchBS.MộngĐD.SơnCN. VânKTV. VinhBS. PhúKTV. VănBS. Đức , ĐD.Huy, HS.Ánh, LX. NghĩaNghĩaBình, DươngHL. LinhBS. Long, BS. Thuỷ, ĐD. Thu, HL.Liên
2525/09SáuBS. ThưBS.VĩCN. HươngHS.MyCN .NiBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngBình, DươngHL. LinhBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hương, HL. Thuỷ
2626/09BảyBS. ThíchBS. ThuỷCN. HiếuCN.NgọcKTV. VinhBS. PhúKTV. VănBS. Đức , ĐD.Huy, HS.Ánh, LX. NghĩaHoàngThuần, HuyHL. LinhBS. ThạchBS. Long, BS. Thuỷ, ĐD. Thu, HL.Liên
2727/09CNBS. ThưBS. ThìnCN. ÊmCN. VânCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngBình, DươngHL. LinhBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hương, HL. Thuỷ
2828/09HaiBS. ThíchBS. TrườngĐD. LinhHS. MyCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Đức , ĐD.Huy, HS.Ánh, LX. NghĩaHoàngThuần, HuyHL. LinhBS. Long, BS. Thuỷ, ĐD. Thu, HL.Liên
2929/09BaBS. LongBS. ĐứcĐD.HuyHS. ÁnhCN. CườngBS. PhúKTV. VănBS. Trường, CN. Vân, CN. Minh, LX. HoàngHoàngBình, DươngHL. LinhBS. Thích, BS. Thuý, CN. Hương, HL. Thuỷ
3030/09BS. ThưBS.ThìnCN.LanCN. VânKTV. VinhBS. PhúKTV. VănBS. Đức , ĐD.Huy, HS.Ánh, LX. NghĩaNghĩaThuần, HuyHL. LinhBS. ThạchBS. Long, BS. Thuỷ, ĐD. Thu, HL.Liên
báo gia đìnhBáo sức khỏe đời sốngTạp chí Y DượcKênh truyền hình sức khỏe và đời sốngTạp chí Y Dược và mỹ phẩmKênh truyền hình sức khỏe và đời sống,